На 24 ноември 2017 г. „Интерхолд“ ЕООД подписа договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Повече информация тук.

2018-11-22T09:07:39+00:00