Медицински университет, гр.София

Почти завършен наш обект: “Проектиране и строителство, вкл. проектиране на обзавеждане на аула към Медицински университет, гр.София”.

2018-08-14T07:27:41+00:00