НОВ ОБЕКТ в Община Сливен

Днес управителят ни инж.Д.Герданов присъства на откриването на строителна площадка на обект :
▶️ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. СЛИВЕН, КВ. „ДРУЖБА““
▶️ Възложител : Община Сливен
▶️ На откриването присъства временно, изпълняващият длъжността кмет на общината – Румен Иванов

▶️Снима : Фотограф – Община Сливен

2019-11-06T12:31:02+00:00