Подготовка за стартиране на нов обект

Подготвителен етап за стартиране на нов обект :

„Изграждане на многофамилна жилищна сграда с ателиета, офиси, подземен гараж и помещение за трафопост в УПИ VIII-15, кв.24, м.“Зона Г-14″, р-н Оборище, гр. София“

2019-04-23T07:30:43+00:00