Първа копка на нов обект

Днес направихме една символична първа копка на обект :

“ Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ (нова 33 Езикова гимназия „Света София“ , ул. „Русе“ №28, район „Илинден“ .

*Снимки Столична община р-н „Илинден“

2019-09-02T12:36:25+00:00