Финални щрихи по новия облик на сграда от 1928г. , ул. Любен Каравелов”, гр.София.Възложител: Столична община район “Средец”, обект : „Извършване на СМР по НПЕЕМЖС на територията на СО – район „Средец“, гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6″

Детайли

ДАТА 9

Юли, 2017

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия

2018-08-09T14:49:13+00:00