Loading...
Начало 2018-08-07T12:13:40+00:00

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА КОМПАНИЯТА

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД е съвременна, развиваща се фирма с основен предмет на дейност – строителство. Търговското дружество работи активно в областта на строителството от 2012г. От създаването си участникът изпълнява многобройни строително-монтажни обекти, извършвайки комплексно строителство със собствени сили.

Строителство
сгради

ПРОЕКТИ

Индустриално
строителство

ПРОЕКТИ

Инфраструктурно строителство

ПРОЕКТИ

Пътно
строителство

ПРОЕКТИ
ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

ТЕКУЩИ  ПРОЕКТИ

ИНТЕРХОЛД ЕООД

ОЩЕ ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

ноември 15th, 2018|

Днес столичният кмет Г-жа Йорданка Фандъкова посети обектът ни “Изграждане на парк “Въртопо”, кв.Младост, гр.София

август 28th, 2018|

ОЩЕ НОВИНИ