Аварийно възстановяване язовир „Сливовишко дере“ – Община Медковец

Аварийно възстановяване язовир „Сливовишко дере“ – Община Медковец 2022-03-16T14:37:00+00:00

Project Description

“ Изпълнение на СМР на обект: Аварийно възстановяване коритото на преливника на язовир “ Сливовшко дере“ в землището на с.Сливовик, общ. Медковец“