„Асфалтобетонови работи на паркинг на “Сграда за КО и офиси в УПИ XVIII, кв 9 м.“НПЗ Искър – юг” 2018-04-03T11:22:36+00:00

Project Description

Асфалтобетонови работи на паркинг на “Сграда за КО и офиси в УПИ XVIII, кв 9 м.“НПЗ Искър – юг

„Асфалтобетонови работи на паркинг на “Сграда за КО и офиси в УПИ XVIII, кв 9 м.“НПЗ Искър – юг”

Детайли

ДАТА

2015

ВИД НА ПРОЕКТА

Пътно строителство

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия