Доставка и монтаж на водопровод Ф160 PEHD, СВО Ф90 и водомерна шахта 2022-02-09T12:59:13+00:00

Project Description

Доставка и монтаж на водопровод Ф160 PEHD, СВО Ф90 и водомерна шахта

„Обслужваща сграда със заведение за хранене, фитнес, сервиз за кафе-машини, ПГ, офис сграда, склад, и ТП в УПИ ХХХІV – 2428 за ЖС, офиси, складове, КОО, ПГ, ТП и магазини, кв. 6, м. „НПЗ – Изток, м. „Къро”, район Младост – гр. София“

Детайли

ДАТА

2013

ВИД НА ПРОЕКТА

Инфраструктурно строителство

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия