ЕЕ на обект – ж.к. Юг, бл. 5, с. Горна Малина 2018-04-03T11:23:22+00:00

Project Description

ЕЕ на обект – ж.к. Юг, бл. 5, с. Горна Малина

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Горна Малина, ж. к. Юг, бл.5, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Горна Малина””

Детайли

ДАТА

2016

ВИД НА ПРОЕКТА

Енергийна ефективност, ремонт и реконструкци на сгради

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия