Изграждане на смесен заустващ колектор 2022-02-09T12:59:50+00:00

Project Description

„Изграждане на смесен заустващ колектор

„Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в Икономическа зона „София- Божурище“

Детайли

ДАТА

Юли, 2017

ВИД НА ПРОЕКТА

Инфраструктурно строителство

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия