„Инженеринг жилище за деца кв.Зора, Община Стара Загора“

„Инженеринг жилище за деца кв.Зора, Община Стара Загора“ 2022-02-09T12:13:13+00:00

Project Description

„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора”

Възложител: Община Стара Загора