„Многофамилна жилищна сграда, гр.Ботевград” 2018-12-04T08:07:10+00:00

Project Description

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр.Ботевград”

Изпълнител: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

Детайли

ДАТА

Юли, 2017

ВИД НА ПРОЕКТА

Енергийна ефективност

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД