Многофункционална сграда с. Желязно, обл. Пловдив 2018-04-03T11:31:30+00:00

Project Description

Многофункционална сграда с. Желязно, обл. Пловдив

Многофункционална сграда с. Желязно, обл. Пловдив

Детайли

ДАТА

2015

ВИД НА ПРОЕКТА

Строителство на сгради и съоръжения

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия