„Парк Въртопо“ 2022-02-09T13:02:29+00:00

Project Description

Парк „Въртопо“

Инженеринг – Проектиране и изпълнение на Благоустрояване на зелени площи в териториялния обхват на парк „Въртопо“.

Реновиране и Благоустройство на част от съществуващ парк  „Въртопо“, жк.Младост – 1, район Младост, Столична Община

Детайли

ВИД НА ПРОЕКТА

Паркове и зони за отдих

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия