Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки 2022-02-09T12:18:35+00:00

Project Description

Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки

Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки в: жк.”Разсадник-Коньовица”- УПИ I, кв.77, междублоковото пространство на бл.80 и 57 СОУ – 1 бр. детска площадка; жк.”Разсадник-Коньовица”- УПИ I, кв.100, междублоковото пространство на бл.20, бл.20А и бл.20Б, АОС№ 711/04г. – 1 бр. детска площадка

Детайли

ДАТА

Юли, 2017

ВИД НА ПРОЕКТА

Паркови пространства и зони за спорт и отдих

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия