„Разширяване на шивашко предприятие – гр. Ихтиман.” 2018-04-03T11:22:53+00:00

Project Description

„Разширяване на шивашко предприятие – гр. Ихтиман.”

„Разширяване на шивашко предприятие – гр. Ихтиман.”

Детайли

ДАТА

2014

ВИД НА ПРОЕКТА

Индустриално строителство

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия