Реконструкция, модернизация и адаптация на амфитеатър 2018-04-03T11:27:36+00:00

Project Description

Реконструкция, модернизация и адаптация на амфитеатър

Реконструкция, модернизация и адаптация на амфитеатър

Детайли

ДАТА

2015

ВИД НА ПРОЕКТА

Енергийна ефективност, ремонт и реконструкци на сгради

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия