Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин 2022-02-09T12:27:34+00:00

Project Description

Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин

„СМР за обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”-Община Братя Даскалови

Детайли

ДАТА

2015

ВИД НА ПРОЕКТА

Паркови пространства и зони за спорт и отдих

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия