„Ремонтно-възстановителни работи МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ гр. Г. Оряховица“

„Ремонтно-възстановителни работи МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ гр. Г. Оряховица“ 2022-02-09T12:12:22+00:00

Project Description

„Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“, разположена в УПИ I – за болница, кв. 806, по плана на град Горна Оряховица