„Ремонт на читалище „П. Р. Славейков“, гр. Гулянци“

„Ремонт на читалище „П. Р. Славейков“, гр. Гулянци“ 2020-04-29T14:15:19+00:00

Project Description

„Ремонт и възстановяване на сградата на Читалище „П. Р. Славейков 1923 г.“ в ПИ 18099.401.1364 по КККР на гр. Гулянци в изпълнение на проект „Ремонт и възстановяване на сградата на НЧ „П. Р. Славейков 1923 г.“ № 15/07/2/0/00477“.