СГКК – Пловдив 2018-04-03T11:24:15+00:00

Project Description

СГКК – Пловдив

Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив

Детайли

ДАТА

2016

ВИД НА ПРОЕКТА

Енергийна ефективност, ремонт и реконструкци на сгради

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия