Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София

Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София 2022-03-16T14:42:30+00:00

Project Description

„Изпълнение на инженеринг ( проектиране – техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.3 и 4 от ЗУТ и изготвянето на технически паспорти: изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. по процедура за безвъзмездна помощ – „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“ – спортно училище “ Генерал Владимир Стойчев“ и общежитие, гр.София“ .

Възложител: Министерство на Младежта и Спорта