Събаряне на сгради и монтаж на телена ограда в ОВР 1494 – Хасково 2018-04-03T11:32:45+00:00

Project Description

Събаряне на сгради и монтаж на телена ограда в ОВР 1494 – Хасково

Строителство на сгради и съоръжения

Детайли

ДАТА

2013

ВИД НА ПРОЕКТА

Строителство на сгради и съоръжения

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия