„Уличен водопровод по ул.“Пчелица“ р-н“Витоша“-СО“

„Уличен водопровод по ул.“Пчелица“ р-н“Витоша“-СО“ 2022-03-16T14:32:34+00:00

Project Description

„Уличен водопровод Ф90мм ПЕВП(кл.21) по ул.“Пчелица“/О.Т.150-О.Т.160-О.Т.163-О.Т.248-О.Т.247-О.Т.246-О.Т.244/ с начало връзка от съществуващ водопровод Ф160мм ПЕ при О.Т.150 на ул.“Нарцис“ до СВО за УПИ XXIII-819 , кв.24, м.“в.з. Киноцентър-I част“, р-н Витоша, гр.София с местонахождение р-н“Витоша“-СО, кв.“Драгалевци“, ул.“Пчелица“.