Уличен канал ул. „Паша Христова“, р-н „Витоша“, гр.София

Уличен канал ул. „Паша Христова“, р-н „Витоша“, гр.София 2022-03-16T14:35:18+00:00

Project Description

УЛИЧЕН КАНАЛ Ф300 ПП, КЛ.256, ПО УЛ.“ПАША ХРИСТОВА“ /О.Т.103-О.Т.133/ ОТ СЪЩ.КАНАЛ Ф630 ПО УЛ.“БОРИС ДИМОВСКИ“ ДО СКО ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА СГРАДА В УПИ XIV-1254, 1255, КВ.36 и УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф160-ПЕВП, КЛ.26, ПО УЛ.“ПАША ХРИСТОВА“ /О.Т.134-О.Т.103-С ОТ СЪЩ.ВОДОПРОВОД Ф160-ПЕВП НА УЛ.“ПАША ХРИСТОВА“ ДО СВО НА СГРАДА В УПИ XIV-1254, 1255, И УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф110-ПЕВП, КЛ.31 ПО УЛ.“БОРИС ДИМОВСКИ“ /О.Т.103-О.Т.102-О.Т.102а/ ОТ ВОДОПРОВОД Ф160-ПЕВП ПРИ О.Т.103 ДО СВО НА СГРАДА В УПИ I-2052, ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДИ В УПИ XV-965, УПИ I-2052, УПИ XIV-1254,1255, КВ.36 М.“МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД“, Р-Н „ВИТОША“, ГР.СОФИЯ