ЦДГ с. Труд, обл. Пловдив 2018-04-03T11:31:14+00:00

Project Description

ЦДГ с. Труд, обл. Пловдив

Разширение ЦДГ с. Труд, обл. Пловдив

Детайли

ДАТА

2015

ВИД НА ПРОЕКТА

Строителство на сгради и съоръжения

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия