BERNARD TOWER 2018-04-03T11:28:40+00:00

Project Description

BERNARD TOWER

Извършване на строително монтажни работи на Bernard Tower

Детайли

ДАТА

2014

ВИД НА ПРОЕКТА

Енергийна ефективност, ремонт и реконструкци на сгради

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Интерхолд ЕООД

Галерия