Първа копка на нов обект

В днешния дъждовен 09.04.2019г.  се отслужи водосвет и първа копка на един от най-новите  обекти на строителна компания „ИНТЕРХОЛД ЕООД“ :

„Реконструкция и преустройство на училищна сграда и дострояване на физкултурен салон към нея в УПИ XIII – за училище, кв. 165 по плана на гр. Елин Пелин“.

Възложител е Община Елин Пелин.

На събитието присъства кметът на Община Елин Пелин – Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, председателят на общината, служители от общинска администрация, граждани, деца, ръководен екип по изпълнението на обекта и управителят на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – инж. Десислав Герданов.

Да ни върви по вода!

 

2019-04-09T12:40:14+00:00