Loading...
Новини 2018-02-28T14:20:12+00:00

Жилищна сграда в кв. „Манастирски ливади – запад“

„Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, находяща се в „Манастирски ливади – запад“, район “Витоша“

април 4th, 2018|

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

На 24 ноември 2017 г. „Интерхолд" ЕООД подписа договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. -- Повече информация тук.

ноември 29th, 2017|